Nomal Price : 5,800.00 บาท
Price : 5,000.00 บาท
Benz Vito , Hyundai H1 Classic Series - Standard set เต็มคัน พรมรถตู้ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถตู้ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,990.00 บาท
BMW 7 series 730Li Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถพรมไวนิล สำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 3,090.00 บาท
Chevrolet Captiva Classic Series - Full set - พรมรถ SUV ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 2,990.00 บาท
Chevrolet Corolado Pro Series - Full set - เต็มๆคัน พรมกระบะ พรมไวนิล สำหรับรถกระบะ 2 ประตู ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,700.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Chevrolet Cororado Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถกระบะ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถกระบะ Cab 2 ประตู ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 3,090.00 บาท
Chevrolet Spin new Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 3,090.00 บาท
Chevrolet Trailbazer Classic Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ SUV ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,400.00 บาท
Price : 2,590.00 บาท
Chevrolet Trailbazer Classic Series - Standard set - พรมรถ SUV ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 4,100.00 บาท
Price : 3,090.00 บาท
Ford EcoSport Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น
Nomal Price : 2,700.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Ford Fiesta Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,700.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Ford new Focus Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม ปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,700.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Ford ranger Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถกระบะ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถกระบะ CAB 2 ประตูทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 2,990.00 บาท
Honda Accord Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถพรมไวนิล สำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Honda Civic FD Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ พรมไวนิล สำหรับรถ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 3,090.00 บาท
Honda CRV 2013 Gen4 - Classic Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ SUV ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 4,000.00 บาท
Price : 3,090.00 บาท
Honda Freed Classic Series - Full set - 3 ตอน พรมรถ SUV ยางลายกระดุม หลังเรียบ สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,900.00 บาท
Price : 1,990.00 บาท
Honda New Accord 2013-13 Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 2,990.00 บาท
Honda New Accord Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถพรมไวนิล สำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,700.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Honda New Civic FB Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 5,000.00 บาท
Price : 4,090.00 บาท
Honda new CRV 2013 Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ SUV พรมไวนิล
Nomal Price : 2,700.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Honda New Jazz Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 7,500.00 บาท
Price : 6,500.00 บาท
Honda Stepwagon Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถตู้ พรมไวนิล สำหรับรถตู้ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 2,990.00 บาท
Isuzu all new DMAX 2Dr & 4Dr Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถกระบะ พรมไวนิล สำหรับรถกระบะ CAB 2 ประตู และรุ่น 4 ประตู
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 2,990.00 บาท
Isuzu All new Dmax 4 Drs Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถยนต์ พรมไวนิล สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Mazda 2 Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถยนต์ พรมไวนิล สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Mazda 3 Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถยนต์ พรมไวนิล สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,900.00 บาท
Price : 1,990.00 บาท
Mazda BT-50 4drs Classic Series - Full set พรมรถกระบะ 4 drs ยางลายกระดุม หลังเรียบ สำหรับรถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 2,990.00 บาท
Mazda BT-50 4 Drs Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถยนต์ พรมไวนิล สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 1,300.00 บาท
Price : 1,090.00 บาท
Mitsubishi Mirage Classic Series - Standard set 5 ชิ้น พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม หลังเรียบ สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 3,090.00 บาท
Mitsubishi Pajero sport Classic Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ SUV ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,500.00 บาท
Price : 2,590.00 บาท
Mitsubishi Pajero sport Classic Series - Standard set - พรมรถ SUV ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 5,900.00 บาท
Price : 4,990.00 บาท
Mitsubishi Pajero sport Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ SUV พรมไวนิล สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,700.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Nissan Almera Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,800.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Nissan March Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,800.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Nissan new Pulsa Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,900.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Nissan new Sylphy Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Nissan Pulsar Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ พรมไวนิล สำหรับรถ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Nissan Sylphy Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ พรมไวนิล สำหรับรถ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,900.00 บาท
Price : 1,990.00 บาท
Nissan Teana Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 7,500.00 บาท
Price : 6,500.00 บาท
Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถตู้ พรมไวนิล สำหรับรถตู้ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Pro Series - Full set - พรมรถยนต์ พรมไวนิล สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,900.00 บาท
Price : 3,090.00 บาท
Suzuki Ertiga new Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,500.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Suzuki new Swift Classic Series - Full set พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม ปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Suzuki new Swift Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ พรมไวนิล สำหรับรถ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 7,800.00 บาท
Price : 6,500.00 บาท
Toyota Alphrad Pro Series - Full set พรมไวนิล สำหรับรถตู้ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 5,900.00 บาท
Price : 4,990.00 บาท
Toyota Fortuner Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ SUV พรมไวนิล สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 6,000.00 บาท
Price : 4,990.00 บาท
Toyota Fortuner Pro Series - Full set - พรมรถ SUV พรมไวนิล สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,500.00 บาท
Price : 2,590.00 บาท
Toyota Innova Classic Series - Standard set - พรมรถ SUV ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 5,800.00 บาท
Price : 5,000.00 บาท
Toyota new Alphrad Classic Series - Standard set เต็มคัน พรมรถตู้ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถตู้ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Toyota New Altis Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ พรมไวนิล สำหรับรถ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,900.00 บาท
Price : 1,990.00 บาท
Toyota New Camry 2012-13 Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 5,800.00 บาท
Price : 4,990.00 บาท
Toyota new Innova Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ SUV พรมไวนิล สำหรับรถ SUV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 1,700.00 บาท
Price : 1,290.00 บาท
Toyota New Vios 2012-13 Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม หลังเรียบ สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,800.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Toyota New Vios 2013 Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 3,800.00 บาท
Price : 2,890.00 บาท
Toyota Prius Pro Series - Full set - เต็มคัน พรมรถ พรมไวนิล สำหรับรถ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 4,500.00 บาท
Price : 4,000.00 บาท
Toyota Ventury Classic Series - Standard set เต็มคัน พรมรถตู้ ยางลายกระดุม หลังเรียบ สำหรับรถตู้ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,700.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Toyota Vigo # Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถกระบะ ยางลายกระดุม มีปุ่ม สำหรับรถกระบะ CAB 2 drsทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,800.00 บาท
Price : 1,890.00 บาท
Toyota Yaris Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 5,500.00 บาท
Price : 5,000.00 บาท
Volk Caravelle Classic Series - Standard set เต็มคัน พรมรถตู้ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถตู้ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Nomal Price : 2,900.00 บาท
Price : 1,990.00 บาท
Volvo V40 new 2014 Classic Series - Full set เต็มคัน พรมรถยนต์ ยางลายกระดุม มีปุ่มกันลื่น สำหรับรถเก๋ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
พรมรถยนต์ Chevloret Colorado Pro Series
พรมรถยนต์ Isuzu All new Dmax 4 Drs Pro Series
ผู้ชม
วันนี้ 42
เมื่อวาน 101
ทั้งหมด 313,892
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 147
เมื่อวาน 115
ทั้งหมด 496,758

The Classic พรมปูพื้นรถยนต์ 
พรมรถยนต์ ผ้ายางปูพื้นรถยนต์ ระดับพรีเมี่ยม
The classic พรมดักฝุ่น ระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยม 
Original the best ผ่านการออกแบบ และทดสอบมายาวนาน
จึงกล้าพูดว่า ทรงประสิทธิภาพที่สุด เข้ารูปที่สุด ไม่หลุด ไม่ลอย 
ไม่เลื่อน เหมือนรุ่นใหม่ๆ ที่กำลังฮิตกัน 
ทำให้รถดูสะอาด และคงทน ดูหรู มีระดับกว่าแน่นอน
The 6D Classic พรมปูพื้นรถยนต์เข้ารูป หลายมิติ 
สวยงาม จากหนัง PVC คัดสรรชั้นดี ทนทาน 
กันน้ำ ไฟ สิ่งสกปรกทั้งปวง 
ติดต่อสอบถาม น้องแพรว น.ส. แพญพันธุ์ษา วิจิตรปัญญากุล
สั่งซื้อ ทาง ไลน์ (LINE) เลย 
เร็วกว่า ชัดกว่า สะดวกกว่า 
สแกน QR CODE ที่นี่    

หรือ พิมพ์ ID LINE : classic88888  
                   
หรือโทรเลย 084-6775553 , 084-6775554
                        

พรมปูพื้นรถยนต์ เข้ารูป ระดับ Best Design


 The Classic ผู้นำพรมรถยนต์ ซุปเปอร์พรีเมี่ยม


เหนือกว่า ด้วยคุณภาพและดีไซน์

พรมรถยนต์ พรมปูพื้นรถยนต์ ผ้ายางปูพื้นรถยนต์

พรมกระดุม พรมไวนิล ยางปูพื้น พรมปูพื้น

พรมลายธนู พรมลายจิ๊กซอว์ พรม 6D เข้ารูปสำหรับรถทุกรุ่น


New Model ล่าสุด

 
พรมเข้ารูป 

BMW 530i , 520d G30 2017Benz E350e , E220d W213 2017Ferrari 430 scuderiaPorsche Cayenne 

Cayman
Toyota Vellfire 2017
BMW New X1 2016
Benz GLE500eBenz CLA250

Benz GLA ClassBenz S Class S500e , W222
Benz GLC , GLC Coupe'
BMW X5 xDrive40e , xDrive30d
Honda New CRV 2017Nissan Note

Toyota SientaSubaru Forester
Honda new Civic , Civic HATCH
Honda BRV
Mazda CX3 ใหม่New Mitsubishi Pajero sport 2015

Toyota New Fortuner 2016Super Red Premium Dust matMatching Brown Dust matClassic superblack dust matNew 6D design
New Ford Everest 2015


Toyota Hilux Revo ใหม่
 Toyota Alphard 2015

Toyota Vellfire 2015

พรมดักฝุ่น สีครีมเบจ หรู เต็ม เข้ารูป และสีอื่นๆ


พรมยางกระดุม Toyota New Camry 15New 6 D design
New Nissan X-Trail 2015 Honda HRV Sport premium พรมดักฝุ่น

ยางปูพื้นรถ  Mazda 2 new 2015

สวย หรู กับพรมดักฝุ่นระดับ 5 ดาว

Mitsubishi New Triton 2015
Nissan NP300 Navara new
Benz C-Class new  W205

จัดหรู ปกป้องมากกว่า กับพรมดักฝุ่นBenz CLS class

Benz SLK200 R172

พรมรถยนต์ดักฝุ่น สุดหรู สีดำสนิทAudi TT Hummer H3 พันธุ์แกร่งสุดหรู
Honda Mobilio

อเนกประสงค์ ปูพรมเต็ม ครบสูตร
Lexus NX300h 

ปูพื้นด้วยพรมพรีเมี่ยม SUV ตัวหรู
 Benz GLA 200 ใหม่

สวยหรู เต็มพิกัด คุณภาพชั้นเยี่ยม

BMW 5 series F10

เรียบหรู พรีเมี่ยม คู่ควรBMW X6 Sport Luxury SUV 

พรมดักฝุ่น สีดำ คมเข้ม 


BMW X3 2015Mini F56 ปี 2015 ล่าสุด

กับสุดยอดดีไซน์ ฮิป เก๋ สไตล์ Mini
Land Rover Evoque 3 Drs

พรมยางกระดุม เทาตัดเขียว เปรี้ยวเข็ดฟัน
All new Mazda 3
 
เต็มสวย เข้าโค้ง มีมิติ หรูหรา


พรมรถยนต์ New Honda Jazz 2014


หลายหลายสไตล์ ใน Isuzu MU-X

เต็มคัน ของแท้ พรมปูพื้นรถยนต์

 The Classic สวยที่สุดในไทย


6 D design


CX5 # Best carmat design of the year

ออกแบบงดงาม เต็มทุกมุม ปกป้องมั่นใจ

Mercedes Benz CLA 250

ผ้ายางปูพื้นรถยนต์ เต็มที่สุด สวยหรูที่สุด

ปกป้องทุกส่วน ใน VW Caravelle 2014

Benz New Vito
Hyundai H1 Starex 2014

VIP & Premium เต็ม สวย ดูหรู มีสไตล์
Benz C class w204 

พรมรถยนต์ หรูเลิศ ดูสะอาดตา

Mini Countryman 4 drs


พิเศษ ต้อนรับปีใหม่
  มกราคม 2561  
พรมเข้ารูป ระดับ Super Premium


แพ็กเกจ 
ปกติ พิเศษ Special 
พรมรถยนต์ลายกระดุม
SUV 
มี
ปุ่มกันลื่น

 4,000   Value           3,090 เต็มคัน+คุณภาพ 5 ดาว
คุ้มเกินคุ้ม อายุใช้งานยาวๆ


พรมรถยนต์
ไวนิล
Full set
รถเก๋งเล็ก-กลาง
ภายใน


3,800
 HOT   2,890 สวย หรู ลงตัวที่สุด
กับพรมซุปเปอร์พรีเมี่ยม
สะอาดง่ายๆทันที

Save price 2,890.-
</